telefoonnummer +31 (0)30 27 40 647
Bedrijfsoverdracht vraagt om expertise

Bedrijfsoverdracht vraagt om expertise

Het Centrum voor Bedrijfsopvolging is een allround en ervaren dienstverlener bij het verkopen of kopen van een bedrijf. Maar ook bij familieopvolging, of financiering. Vijftien adviseurs, allen zelf onder­nemer, hebben zich gespecialiseerd in de diverse aspecten van aan-, verkoop en overdracht van bedrijven. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn inzet­baar voor zowel het gehele overnameproces als voor specifieke vraagstukken, zoals financieringen. Onze adviseurs zijn zeer ervaren en beschikken elk afzonderlijk over een of meer specialismen.

Waarde bepalen
 “Wat is mijn onderneming waard?” is een veel gestelde vraag aan CvB adviseurs. De waarde van een onderneming is theoretisch te berekenen. Daar zijn verschillende methodes voor. Of een bedrijf nu wordt verkocht of moet worden aangekocht, het berekenen van de theoretische waarde van een onderneming betekent houvast in het latere proces. Het CvB heeft de expertise daarvoor in huis, ook voor de meer complexe waardebepalingen. Maar hoe mooi een theoretische waardeberekening ook is, uiteindelijk bepaalt 'de markt' de waarde van een onderneming.
 
Waarde creëren
CvB adviseurs kunnen u helpen de waarde van uw onderneming te vergroten. Natuurlijk doen wij dat samen met u. Als dat lukt dan heeft uw bedrijf bij verkoop ook een betere startpositie op weg naar de optimale opbrengst. Via de cirkel van Waarde naar Prijs naar Financiering kan waardecreatie voor de overdacht weleens heel erg nodig zijn om te komen tot een gewenste prijs en financierbaarheid door de koper.
 
Juridische zaken
Ervaren juristen bij het CvB zorgen voor de noodzakelijke juridische stukken bij fusies en overnames, zoals de intentieovereenkomst of een leningovereen­komst maar ook de koopovereenkomst met alle bijlagen. In veel gevallen zijn onze juristen de tegenspelers van de advocaten van de andere partij (koper of verkoper). Ook kunnen zij zorgen voor de juridische due diligence in het overname traject. Overigens werken CvB-adviseurs ook graag samen met de juristen of accountants waar u als opdrachtgever graag mee werkt, of al vele jaren een goede relatie mee onderhoudt.
 
Fiscale zaken
In het overnameproces is het zeer belangrijk ook aandacht te hebben voor de fiscale zaken. Dat geldt zowel voor de koper als de verkoper. Bij een bedrijfsoverdracht speelt belastingheffing een belangrijke rol. Daarbij is er een verschil tussen bijvoorbeeld de overdracht van een eenmanszaak, een aandeel in een vennootschap onder firma of maatschap, of de overdracht van aandelen in de BV. De CvB adviseurs werken graag samen met uw eigen accountant of fiscalist, maar het CvB kan binnen de eigen organisatie ook beschikken over deze specialisten. Aan u de keus. 
 
Coaching en verschil van mening tussen aandeelhouders
Soms komt het voor dat aandeelhouders niet op één lijn zitten als het om de verkoop van een onderneming gaat. Maar het meningsverschil kan ook ontstaan in de discussie of groei wel of niet gerealiseerd moet worden door fusie met een ander bedrijf of aankoop van een andere onderneming. Zo’n strategisch meningsverschil kan al snel leiden tot een strubbeling in de samenwerking tussen de verschillende aandeelhouders.  Diverse CvB adviseurs hebben (persoonlijk) ervaring met dit onderwerp en hebben zich gespecialiseerd in coaching en aandeelhoudersbegeleiding. Zij staan u terzijde bij het doorvoeren van complexe veranderingen en aanpas­singen in uw organisatie en helpen u praktisch en planmatig op weg naar een bedrijfsoverdracht, een fusie of een overname van een andere onderneming. Maar ook als het gaat om een opvolging binnen de familie.
  
Financiering
De financiering van een bedrijfsovername is een lastige en complexe materie. Maar er vindt bijna géén bedrijfsoverdracht plaats waarin financiering geen rol speelt. De CvB adviseurs, waarvan sommige met een bancaire achtergrond, weten precies hoe hier mee om te gaan. Zij komen meestal met verrassende en creatieve oplossingen en weten feilloos de weg in het landschap met vele banken en private financiers.
 
Marktkennis en marktgevoel
Kennis van de markt én marketingkennis zijn eigenschappen die zeer belangrijk bij het 'op de markt brengen' van een onderneming. Maar dat geldt ook voor het aankopen of creatief zoeken naar bedrijven in de juiste segmenten en marktniches. De CvB adviseurs wonen allemaal in een ander deel van Nederland en zijn actief binnen een zeer breed scala aan netwerken. De kracht van dit gezamenlijke netwerk wordt ingezet om oplossingen te vinden voor elk verzoek op het gebied van bedrijfsoverdracht of financiering. Creativiteit en vasthoudendheid leiden vervolgens tot het gewenste resultaat.

Maak nu kennis met het CvB
Bedrijfsoverdracht is mensenwerk en specifieke kennis en ervaring is noodzakelijk om gestelde doelen te bereiken. Vrijwel alle disciplines die nodig zijn in het proces van bedrijfs­overdracht zijn bij het CvB aanwezig. Dat is handig maar ook kostenefficiënt. Maak kennis met onze adviseurs.

Waarom CVB?

Ondernemers hebben aan- gegeven dat ze graag met ons zaken doen:

Download de whitepaper

Ook interessant

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking.

Pieter van der Spek
+31 (0)6 46 61 80 08
Pieter van der Spek

Wat onze klanten zeggen

Het CvB heeft de OR van een ziekenhuis in de randstad advies gegeven inzake een voorgenomen overname door een derde partij, zodat zij als OR een gefundeerd oordeel konden geven over deze voorgenomen fusie/overname.
Gezondheidszorg - strategisch advies

Bel mij terug

Onze kantoren
Kantoor Maartensdijk
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Tolakkerweg 219
3738 JM Maartensdijk (De Bilt)
Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
Direct contact

Telefoon: +31 (0)30 27 40 647
Fax: 084 - 22 46 911
E-mailadres: contact@cvbinfo.nl
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan