Plan van aanpak

Plan van aanpak

Bedrijfsopvolging door familielid
Bij onze werkwijze onderscheiden we drie fasen:
1. Vooronderzoeksfase
2. Adviesfase
3. Uitvoeringsfase

Fase 1: Het vooronderzoek
In deze fase houden wij ons bezig met de onderneming, de ondernemer en de familie. Belangrijk is dat al deze partijen goed aan de orde komen. Niet alleen de ondernemer en de beoogde opvolger(s) worden geïnterviewd, maar ook de andere familieleden. Dit zorgt voor draagvlak voor uw keuzes. Want wij merken keer op keer dat dit voorkomt dat er achteraf scheve ogen ontstaan richting de uiteindelijke opvolger(s). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toekomstverwachtingen van uw onderneming. De uiteindelijke verkoopprijs zal verantwoord betaald moeten kunnen worden. Aan de andere kant wilt u het bedrijf niet cadeau geven. Verder worden het bedrijf, de markt en de kwaliteiten van uw opvolger(s) doorgelicht, zodat een helder beeld van sterkten en zwakten ontstaat. 

Fase 2: Advies
Aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek wordt een gedegen rapport samengesteld met conclusies en een concreet advies. In dit advies wordt bepaald welke vervolgstappen er genomen dienen te worden. Dit wordt vastgelegd in een stappenplan. Fase 1 en 2 duren ongeveer vier tot zes weken en worden tegen een van te voren vastgesteld bedrag uitgevoerd. 

Fase 3: Uitvoering
Uitgangspunt bij deze fase is dat de bedrijfsopvolging soepel verloopt. Erg belangrijk is om de continuïteit van de onderneming goed in de gaten te houden. Het gebeurt nogal eens dat er in deze fase meer aandacht is voor de bedrijfsopvolging dan voor de dagelijkse praktijk. Aandachtspunten tijdens deze fase zijn o.a.:
 
  • De waardebepaling
  • Onderhandeling en vaststellen van de overnamesom
  • Het businessplan voor de komende 3-5 jaren
  • Financiering van de bedrijfsopvolging (intern en extern)
  • Rol van de aankomende en vertrekkende ondernemer(s)
  • Ontwikkeling en coaching van de aankomende ondernemer(s)
  • Opstellen familieconvenant
  • Fiscaliteit en erfrecht

De adviseurs van het CvB treden in deze fase op als bewakers van het proces. Wij zorgen ervoor dat de juiste stap op het juiste moment wordt gezet. Daarnaast coördineren we de verschillende specialisten (waaronder uw accountant) die binnen de stappen een rol spelen. In alle gevallen is het CvB de procesbegeleider die uw verhaal goed kent en waar u voor al uw vragen terecht kunt. Dit zorgt voor rust en maakt dat u zich kunt blijven concentreren op de bedrijfsvoering van uw onderneming. De kosten worden vooraf besproken en vastgelegd, zodat de rolverdeling en de verantwoordelijkheden helder zijn en u inzicht, overzicht en controle houdt.

Waarom CVB?

Ondernemers hebben aan- gegeven dat ze graag met ons zaken doen:

Handige Downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Ook interessant

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking.

Rob van Zwieteren
+31 (0)6 11 51 02 20
Rob van Zwieteren

Wat onze klanten zeggen

DGA zocht voor de verdere uitbouw van zijn merk aanvullende financiering. Het CvB heeft middels het opstellen van een businessplan en financieringsaanvraag voor de klant succesvol een crowdfunding financiering geregeld.
Mode retail - financiering

Bel mij terug

Onze kantoren
Kantoor Maartensdijk
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Tolakkerweg 219
3738 JM Maartensdijk (De Bilt)
Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
Direct contact

Telefoon: +31 (0)30 27 40 647
Fax: 084 - 22 46 911
E-mailadres: contact@cvbinfo.nl
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!