Familiestatuut

Familiestatuut

Een familiestatuut is eigenlijk een vastlegging van afspraken over zaken die spelen bij familiebedrijven. Een dergelijk statuut is nodig als een Stichting Administratiekantoor (STAK) onvoldoende voorziet in de behoeften die men wil regelen. Bij een familiebedrijf werken familieleden samen vanuit verschillende rollen en belangen. Familie en bedrijf zijn vaak niet van elkaar te scheiden. Zakelijke, financiële, fiscale, emotionele en privébelangen overlappen elkaar. Een familiestatuut biedt dan uitkomst. De bedoeling van het statuut is te zorgen voor een duurzaam evenwicht tussen het bedrijfs- en het familiebelang. Dat kan door heldere afspraken te maken en ervoor te zorgen dat de familieleden ook daar naar handelen. Die afspraken betreffen niet alleen de financiële en (fiscaal)-juridische aspecten, maar ook de onderlinge familiale verhoudingen. De emotionele band met het bedrijf wordt ook sterker door een familiestatuut.
 
Belangen van de eigenaren/aandeelhouders, bestuurders, werknemers en familieleden moeten beschermd worden, maar het voortbestaan van het familiebedrijf staat uiteindelijk wel voorop. Ook partners, oud-eigenaren en (klein)kinderen, die geen rol (meer) hebben in het familiebedrijf, vormen een belangrijke achterban en hun betrokkenheid is ook van belang. Zij kunnen met hun inbreng en vermogen zorgen voor continuïteit. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk familieleden die een bepaalde band met het bedrijf hebben, partij zijn bij het familiestatuut. Het besluit om een dergelijk statuut op te stellen hangt uiteraard ook af van de grootte van de familie en het bedrijf. Rechtskracht heeft een familiestatuut in principe niet. Het nakomen van de afspraken in zo'n statuut is niet bij de rechter afdwingbaar, maar de familieleden spreken wel af dat ze er naar zullen handelen. Het vormt wel dé basis voor alle verdere juridische documenten die nodig zijn om de meest ideale structuur te bereiken. Bij onverwachte of ongewenste gebeurtenissen kan de familie direct handelen.

Deskundige begeleiding bij het tot stand komen van een familiestatuut is van groot belang. Adviseurs zijn er om dit proces in goede banen te leiden en zo de gewenste eensgezindheid te bereiken. Wat zijn de doelstellingen? Hoe komt de besluitvorming nu en in de toekomst tot stand? Wie zijn de gesprekspartners? Wie kan in de directie komen? De adviseurs kunnen, zonder emotionele binding en geheel onafhankelijk, zorgdragen voor het gewenste resultaat. Zij kunnen middels individuele gesprekken en familiebijeenkomsten bewerkstelligen dat de familie een familiestatuut krijgt dat hét raamwerk vormt voor een duurzame relatie tussen bedrijf en familie. 
 
Maak nu kennis met het CvB
Het Centrum voor Bedrijfsopvolging is een prominente speler op de Nederlandse markt als het om aankoop, verkoop en opvolging van bedrijven gaat. Ook als het een buitenlandse transactie betreft. Vijftien adviseurs, allen zelf onder­nemer, hebben zich gespecialiseerd in de diverse aspecten van aan-, verkoop en overdracht van bedrijven. Zij spreken de taal van de ondernemer en zijn inzet­baar voor zowel het gehele overnameproces als voor specifieke vraagstukken, zoals financieringen. Een succesvolle aankoop van een bedrijf vereist deskundigheid, openheid en wederzijds vertrouwen. Dat begint met een goed en vrijblijvend gesprek. Belt u voor een vrijblijvende afspraak +31 (0)30 27 40 647 en maak kennis met onze adviseurs.

Waarom CVB?

Ondernemers hebben aan- gegeven dat ze graag met ons zaken doen:

Handige Downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Ook interessant

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking.

Richard Temmink
+31 (0)6 22 56 45 40
Richard Temmink

Wat onze klanten zeggen

Echtpaar vormt samen de totale personeelsbezetting van een goed lopend hekwerkbedrijf. Montageploegen worden ingehuurd. Het CvB heeft voor de ondernemers waardebepaling gemaakt en verkoopmemorandum. Samen de shortlist opgesteld waaruit de potentiële koper is gekomen. Het CvB heeft de verkoop van begin tot eind begeleid en tot volle tevredenheid afgerond.
Hekwerkbedrijf - Verkoop

Bel mij terug

Onze kantoren
Kantoor Bussum
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Brinklaan 134
1404 GV Bussum
Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
Direct contact
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!