Waarderingsmethoden

Waarderingsmethoden

Het waarderen van een bedrijf (bedrijfswaardering) is het bepalen van de objectieve waarde van een bedrijf op een zeker moment, oftewel de "fair market value". Dit is de feitelijke prijs die verkregen zou worden op de economische markt in de veronderstelling dat noch de koper, noch de verkoper onder druk staat en dat beide partijen kennis hebben van de relevante feiten en marktcondities van dat moment. Om de waarde te bepalen van een onderneming bestaan verschillende waarderingsmethoden. Analisten van banken of financiële instellingen bepalen de waarde van aandelen op de aandelenmarkten aan de hand van waarderingsmethoden. De waarde van een bedrijf op een zeker moment is van belang bij de overdracht van aandelen. Op het moment dat u een bedrijfsoverdracht (bedrijfsverkoop, bedrijfsovername, Management Buy-In, Management Buy-Out) overweegt, komt direct de vraag naar voren: wat is het bedrijf waard?

Methoden van bepaling bedrijfswaarde
Er zijn talrijke theorieën en methoden om de waarde van een onderneming vast te stellen. De meest gebruikte zijn: 
Verbeterde rentabiliteitswaarde methode
Intrinsieke waarde methode
Waarde op basis van koers/winst-verhoudingen
Discounted Cash Flow (DCF)
Bij de keuze van een waarderingsmethode is ervaring met bedrijfsoverdrachten en -overnames van toegevoegde waarde. De waardering van een bedrijf is de start, maar uiteindelijk gaat het om de te betalen/ontvangen prijs.

Verbeterde rentabiliteitswaarde methode
De rentabiliteitswaarde is gelijk aan de contante waarde van de gemiddelde mogelijke toekomstige nettowinst (gebaseerd op grond van historische winsten minus afschrijvingen, incidentele lasten/baten en voorzieningen/reserveopbouw).  Hoewel de winst contant wordt gemaakt tegen een bepaald risicoprofiel van de branche/onderneming is het nadeel dat een aantal componenten in deze berekening niet wordt meegenomen. Zo wordt met de verbeterde rentabiliteitswaarde methode bijvoorbeeld geen rekening gehouden met grote investeringen in vaste activa of werkkapitaal.

Intrinsieke waarde methode
De intrinsieke waarde is de actuele economische waarde van bezittingen minus de economische waarde van de schulden. Deze methode gaat niet uit van de winstgevendheid van de onderneming in de toekomst. Noch worden langlopende contracten meegenomen.

Waarde op basis van koers/winst-verhoudingen
Alleen indien een bedrijf qua activiteiten, opbouw en marktprofiel kan worden vergeleken met beursgenoteerde ondernemingen is een waardebepaling op basis van koers/winstverhouding mogelijk. In dat geval zal de k/w-verhouding van de vergelijkbare beursfondsen als uitgangspunt dienen.

DCF methode (Discounted Cash Flow methode)
De Discounted Cash Flow methode gaat uit van de verwachte kasstromen die het bedrijf in de toekomst zal genereren. Onder verwachte kasstromen worden verstaan de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen om aflossing of dividenduitkeringen uit te keren (winst + afschrijvingen - netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa). Bij de DCF methode heeft de winstbepaling geen invloed op de berekende waarde. Er wordt immers gekeken naar de kasstromen (en dus niet naar de winsten) die worden verdisconteerd tegen een rendementseis. Dit is de rendementseis die een koper stelt als hij een bepaalde onderneming wil kopen. Met andere woorden: binnen hoeveel jaar wil hij zijn geld terugverdienen. Hoe hoger het risicoprofiel, des te hoger de rendementseis en des te lager de waarde. Overigens is dit risicoprofiel voor iedere onderneming verschillend. Het grote probleem bij de DCF methode is de betrouwbaarheid van de geprognosticeerde kasstroom. Hoe verder er in de toekomst voorspeld moet worden, hoe onzekerder de uitkomst wordt. 

Bereken uw bedrijfswaarde
Begint u als ondernemer aan het proces van uw opvolging, dan stelt u zich ongetwijfeld de vraag: ‘wat is mijn bedrijf eigenlijk waard?’ Toch wel handig om te weten, bijvoorbeeld vanwege uw oudedagvoorziening.

Bedrijfswaarde: vele factoren
Nu is het geen makkelijk te beantwoorden vraag. Er zijn heel veel methoden om de waarde te bepalen. Daarnaast is het zo dat prijs en waarde vrijwel nooit gelijk zijn.

Globale waarde-indicatie
Graag bieden wij u de mogelijkheid vrijblijvend de waarde (binnen een bepaalde bandbreedte) van uw bedrijf vast te stellen. U kunt daartoe een kosteloze afspraak maken waarin wij u vertellen aan welke waarde u kunt denken. Wilt u een exacte waardebepaling dan maken wij graag een offerte.
 
Maak nu kennis met het CvB
Bedrijfsoverdracht is mensenwerk en specifieke kennis en ervaring is noodzakelijk om gestelde doelen te bereiken. Vrijwel alle disciplines die nodig zijn in het proces van bedrijfs­overdracht zijn bij het CvB aanwezig. Dat is handig maar ook kostenefficiënt. Maak kennis met onze adviseurs.
 
 

Waarom CVB?

Ondernemers hebben aan- gegeven dat ze graag met ons zaken doen:

Handige Downloads

Krijg antwoord op al jouw vragen van ervaren overnameadviseurs.

Ook interessant

Maak kennis

Neem contact op met het CvB voor een vrijblijvende kennismaking.

Rob van Zwieteren
+31 (0)6 11 51 02 20
Rob van Zwieteren

Wat onze klanten zeggen

Ondernemer zoekt vanuit een totaalconcept administratiekantoren ter overname om zijn beoogde groeistrategie in de MKB-markt te kunnen realiseren. Na het opstellen van een zoekprofiel door het CvB wordt met verschillende partijen contact gelegd en volgt een analyse en boekenonderzoek. Vervolgens konden diverse overnames succesvol gerealiseerd worden en volgde integratie binnen het totaalconcept.
Administratiekantoor - aankoop

Bel mij terug

Onze kantoren
Kantoor Bussum
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Brinklaan 134
1404 GV Bussum
Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
Direct contact
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!