telefoonnummer +31 (0)30 27 40 647
BNR interview met CVB-partner Robert Wielinga over Kredietunie Groningen

BNR interview met CVB-partner Robert Wielinga over Kredietunie Groningen

16 januari 2015
In een uitzending van Business News Radio van 16 januari 2015 gaf Robert tekst en uitleg over deze nieuwe financieringsbron voor het MKB. Klik hier om het item van BNR te beluisteren op 23 minuten en 23 seconden. CvB-partner Robert Wielinga is voorzitter van Kredietunie Groningen. Deze nieuwe vorm van MKB-financiering krijgt overal in Nederland navolging.
 
Veel (oud-)ondernemers zien de economische groei van het MKB in de haperen. Een ontwikkeling die ook nog eens negatief wordt beïnvloed door het opdrogen van kredietverlening door banken. De belangrijkste economische motor -het MKB- stokt hierdoor. Hoogste tijd om daar wat aan te doen. In de provincie Groningen is daarom Kredietunie Groningen opgericht.
 
De initiatiefnemers vertegenwoordigen een bron van kennis, ervaring en kapitaal. Kredietunie Groningen wil aanwezig kapitaal van ondernemers, investeerders en particulieren samenbrengen en beschikbaar stellen aan ondernemers in en rond de stad Groningen. De missie van Kredietunie Groningen is het stimuleren van de economische activiteit en het bevorderen van de werkgelegenheid in en om de stad. Uniek is dat er naast het beschikbaar stellen van kredieten ook een beroep kan worden gedaan op de kennis en ervaring van de ondernemers onderling. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft 16 december 2014 bekend gemaakt dat zij bereid is kapitaal dat wordt ingelegd door private investeerders te verdubbelen. Voorlopig tot een maximum van één miljoen euro.
 
Coöperatie
Kredietunie Groningen is een coöperatie, waarvan men lid moet worden om deel te kunnen nemen. Leden van Kredietunie Groningen zijn (oud-) MKB-ondernemers (natuurlijke- en rechtspersonen) die over geldmiddelen beschikken én MKB-ondernemers die korte tot middellange financiering zoeken voor hun onderneming. Voor en door ondernemers dus. Op dit moment zijn er in Nederland enkele tientallen kredietunies actief, of in oprichting. Bijzonder aan een kredietunie is dat de organisatie niet alleen zorgt voor geld om te ondernemen, maar ook voor actieve begeleiding. Kapitaal verstrekkende partijen (investeerders) en kapitaal ontvangende ondernemers hebben beide baat bij dit model. Investeerders ontvangen een aantrekkelijk rendement en kredietaanvragers kunnen tegen een redelijk rentetarief geld aantrekken. Kredietunie Groningen werkt volgens het principe van een bank. Dat wil zeggen dat ingelegde gelden worden verzameld en gespreid worden uitgeleend. Zo wordt het risico gespreid. Er is geen rechtstreekse relatie tussen de investeerder en de ondernemer die op basis van een plan financiering ontvangt. Een speciale kredietbeoordelingscommissie adviseert het bestuur. De komende twee maanden richt Kredietunie Groningen zich op het aantrekken van leden-geldverstrekkers en vanaf maart 2015 kunnen er plannen en financieringsaanvragen door MKB-ondernemers worden ingediend. Kredietunie Groningen richt zich op kredieten tussen de € 50.000 en € 250.000.
 
Doelgroep
Voor wat betreft kredietvragers richt Kredietunie Groningen zich vooral op MKB'ers met een omzet tot ca. € 10 miljoen in en om de stad Groningen. Daarbij vindt Kredietunie Groningen grenzen minder belangrijk dan kansen. Kredietunie Groningen staat dus open voor regionale ondernemers die hun onderneming willen versterken en daarvoor financiering nodig hebben.
 
Ondernemingen waaraan gedacht wordt zijn:
  • Sterk groeiende MKB ondernemingen die werkkapitaalbehoefte hebben;
  • MKB-bedrijven die investeren in bepaalde bedrijfsactiva (met uitzondering van commercieel onroerend goed);
  • Familiebedrijven waar familieleden/participanten zich uit de onderneming willen terugtrekken;
  • Management buy-outs (MBO's) waarbij de directie de onderneming van de oorspronkelijke eigenaren overneemt;
  • Verzelfstandiging door grote concerns van bedrijfsonderdelen die niet (meer) tot de kernactiviteiten worden gerekend;
  • Management buy-ins (MBI's) waarbij de directeur/eigenaar zowel de leiding als het eigendom overdraagt aan een buitenstaander;
  • Uitbreiding van activiteiten, bijvoorbeeld door uitbreiding, innovatie of overname van een ander bedrijf;
  • Financiële reorganisatie, bijvoorbeeld bij een winstgevende onderneming met een zwakke terugbetalingscapaciteit;
  • Combinaties van bovengenoemde mogelijkheden.
 
Klankborden en delen
Het verstrekken van een financiering aan leden gaat altijd gepaard met coaching en monitoring. Iedere ondernemer weet dat overleg dwingt tot (na)denken. Klankborden bevordert oplossingen. Tegenslagen kun je beter delen om deze onder controle te houden. Daarom wordt bij Kredietunie Groningen een prominente plaats ingeruimd voor coaching door medeleden met veel ondernemerservaring. Zo wordt kennis gedeeld en worden netwerken vergroot. Op deze manier wordt de kans op succes groter. Alle leden van Kredietunie Groningen delen in een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar. Meer informatie en voorwaarden zijn te vinden op www.kredietuniegroningen.nl
Partners Kredietunie Groningen
De start van Kredietunie Groningen is mede mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Fonds Ondernemend Groningen, Rabobank Stad en Midden Groningen, De Haan advocaten & notarissen, Statement communicatieadviesbureau, VNO-NCW MKB Noord, ABN AMRO, Payt, Centrum voor Bedrijfsopvolging.
 
Meer informatie: www.kredietuniegroningen.nl 
 
 
Onze kantoren
Kantoor Bussum
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Brinklaan 134
1404 GV Bussum
Kantoor Zwolle
Centrum voor Bedrijfsopvolging BV
Govert Flinckstraat 1
8021 ET Zwolle
Direct contact
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
Cookies weigeren! OKE!